ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

“STEM” games [Science, Technology, EngineeringandMathematics]είναι το ακρωνύμιο για τα παιχνίδια που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά. Επιλέξαμε για εσάς τα εξαιρετικά παιχνίδια της PurpleCow,της 4Μ,της Eitech,του Ευγενιδίου Πλανηταρίου και πολλών ακόμα εταιρειών. Παιχνίδια, πειράματα και επιστημονικές κατασκευές που καθιστούν την ενασχόληση του παιδιού με αυτούς τους κλάδους μια ευχάριστη και εποικοδομητική εμπειρία.
‘’Educatetoinnovate’’ το νέο σύνθημα στο εκπαιδευτικό παιχνίδι.