ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

LIGHT MUSIC BAR

Περιγραφή

Ξύλινη κατασκευή από τη μαθηματική βιβλιοθήκη για ηλικίες άνω των 14 ετών.